Община Берковица
 
Община Берковица

 
Рейтинг: 3.00
(1565)
НОВИНИ
ОБЯВИ
Забележителности
Култура
Спорт
АРХИВ
Връзки
Календар

БЛОГ АРХИВ
«« октомври 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Изпрати новина За контакти

НОВИНИ 10:59
« Обратно
С П И С Ъ К

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА
на 16 декември 2011 година

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Докладна РД-92-00-79, относно промяна на начина на трайно ползване на част от имот № 113017 – публична общинска собственост, пасище, мера, представляваща имот 113026, с площ от 500 кв.метра в местност „Бежан” село Замфирово, Община Берковица;
2. Докладна РД-92-00-84, относно допълване на Решение № 1096 от Протокол № 59 на ОбС за безвъзмездно предоставяне на поземлен имот с идентификатор 03928.507.45, целия с площ от 8250м2, ведно със сгради с идентификатори 03928.507.45.1; 03928.507.45.2; 03928.507.45.3 и находящата се в ПИ с идентификатор 03928.507.45 детска спортна площадка за стопанисване и управление от Община Берковица на ДДЛРГ „Люба Тенева”;
3. Докладна РД-92-00-85, относно безвъзмездно предоставяне на МПС „Лек автомобил, за стопанисване и управление от Община Берковица на Общинско мероприятие „Комунални дейности” – Берковица;
4. Докладна РД-92-00-98, относно Проект: Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопреносната мрежа на с. Бързия, общ. Берковица и изграждане на довеждащ колектор до гр. Берковица;
5. Заявление РД-92-00-59 от Сдружение „Ком-Миньор” – Васил Маринов, относно план-програма за реализация на проект, свързан със стадиона на Берковица;


КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

1. Докладна РД-92-00-88, относно корекция на капиталови разходи, съгласно чл. 12, ал. 3 и 4 от ЗДБРБ за 2011 год.;
2. Докладна РД-92-00-89, относно актуализация на бюджет на Община Берковица за 2011 година;
3. Докладна РД-92-00-80, относно запознаване с одитен доклад № 34 за извършен вътрешен одит в Основно училище с. Замфирово;
4. Докладна РД-92-00-97 събиране месечни такси за опазване на общински терени за изграждане и експлоатация на кабелни канали на линеен метър;
5. Заявление РД-92-00-40 от Гергана Гераскова, относно отпускане на еднократна помощ;
6. Заявление РД-92-00-1926 от Васил Красимиров, относно отпускане на еднократна помощ;
7. Заявление РД-92-00-1917 от Валери Цветков, относно отпускане на еднократна помощ;
8. Заявление РД-92-00-1959 от Димитър Доцов, относно отпускане на еднократна помощ;
9. Заявление РД-92-00-1981 от Илия Георгиев, относно опускане на еднократна помощ;
10. Заявление РД-92-00-1946 от Кольо Аврамов, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1. Заявление РД-92-00-40 от Гергана Гераскова, относно отпускане на еднократна помощ;
2. Заявление РД-92-00-1926 от Васил Красимиров, относно отпускане на еднократна помощ;
3. Заявление РД-92-00-1917 от Валери Цветков, относно отпускане на еднократна помощ;
4. Заявление РД-92-00-1959 от Димитър Доцов, относно отпускане на еднократна помощ;
5. Заявление РД-92-00-1981 от Илия Георгиев, относно опускане на еднократна помощ;
6. Заявление РД-92-00-1946 от Кольо Аврамов, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

1. Докладна РД-92-00-95, относно предложение за възстановяване на Рок фестивал „Берксток”, с издание – 2012 год.;
2. Заявление РД-92-00-59 от Сдружение „Ком-Миньор” – Васил Маринов, относно план-програма за реализация на проект, свързан със стадиона на Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

1. Докладна РД-92-00-79, относно промяна на начина на трайно ползване на част от имот № 113017 – публична общинска собственост, пасище, мера, представляваща имот 113026, с площ от 500 кв.метра в местност „Бежан” село Замфирово, Община Берковица;
2. Докладна РД-92-00-73, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Миленко Костадинов Гоцов – землище Гаганица;
3. Докладна РД-92-00-60, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Сръсто Видов Андокиев – землище с. Балювица;
4. Докладна РД-92-00-61, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Велика Костадинова Ананиева – землище с. Бързия;
5. Докладна РД-92-00-62, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Илия Георгиев Тодоров – землище с. Гаганица;
6. Докладна РД-92-00-63, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Вангелия Първанова Еленкова – землище с. Костенци
7. Докладна РД-92-00-64, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Димитър Георгиев Костов – землище с. Гаганица;
8. Докладна РД-92-00-65, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Алекси Ангелов Алексиев – землище с. Гаганица;
9. Докладна РД-92-00-66, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Тодор Петров Андреев – землище с. Бистрилица
10. Докладна РД-92-00-67, относно възстановяване земеделски земи на н-ци на Иван Зарков Тодоров – землище с. Гаганица;
11. Докладна РД-92-00-68, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Костадина Иванова Кръстева – землище с. Гаганица
12. Докладна РД-92-00-69, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Иван Лазаров Живанкин – землище с. Гаганица
13. Докладна РД-92-00-70, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Ангел Стефанов Драганов – землище Гаганица;
14. Докладна РД-92-00-71, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Стефан Иванов Костенски – землище Гаганица;
15. Докладна РД-92-00-72, относно възстановяване земеделски земи на н-ци Григор Янчев Каменов – землище Бързия;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

1. Докладна РД-92-00-82/1/, във вр зка с Жалба от Красимир Евгениев Стаменов от гр. Берковица.
2. Докладна РД-92-00-79, относно промяна на начина на трайно ползване на част от имот № 113017 – публична общинска собственост, пасище, мера, представляваща имот 113026, с площ от 500 кв.метра в местност „Бежан” село Замфирово, Община Берковица;
3. Докладна РД-92-00-91, относно отреждане на част от поземлен имот ПИ 03928.53.44 в местност „Калешница”, землище на гр. Берковица за площадка за ПСОВ;
4. Докладна РД-92-00-90, относно даване на съгласие от ОбС-Берковица за отреждане на площадки за временно съхраняване на битови и строителни отпадъци в местност „Блеов чифлик”, землище на гр. Берковица, поземлени имоти № 03928.15.43 и № 03928.15.42;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

1. Докладна РД-92-00-86, относно допълване на решение № 1106 от Протокол № 59/29.07.2011 година на ОбС за отдаване на имущество общинска собственост – офис оборудване и офис техника /компютърна, презентационна и копирна/;
2. Докладна РД-92-00-58 от Мария Иванова, относно изготвяне на Проект по „Мярка 313”

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

1. Докладна РД-92-00-83, относно промени в състава на постоянни комисии в ОбС;
2. Докладна РД-92-00-81, относно назначаване на кметски наместкници в кметствата, в които на 23 октомври 2011 година не са произведени избори за кметове на кметства;
3. Молба РД-92-00-18 от жители на ул. Шипка, относно решаване на проблеми на ул. Шипка;
4. Сигнал РД-92-00-57, против Димчо Тодоров Стефанов;
5. Послание РД-92-00-53от Маргита Джурова;
6. Докладна РД-92-00-92, относно приемане на план-програма за І тримесечие на 2012 г.;
7. Докладна РД-92-00-96, относно обявяване на конкурс за длъжността директор на ДДМУИ;
8. Докладна РД-92-00-87, относно промяна на Решение № 602 от Протокол № 31 от 23.10.2009 година на ОбС-Берковица за представител на Община Берковица в Съвета на директорите на „Ком 2016” АД.


12 Декември 11, 10:59   


0.8169